Lesaanbod Museum Tetar van Elven – Voortgezet onderwijs

bij tentoonstelling over Galerij De Vos: Het Verleden Verheerlijkt, de Gouden Eeuw door 19e-eeuwse kunstenaars verbeeld

Interactieve rondleiding en workshop

Doelgroep: voortgezet onderwijs

Periode: 7 april – 29 september 2019

Duur: 1,5 uur

Kosten: 50 euro

Is te boeken op: maandag (bij voorkeur) en op overige schooldagen in de ochtenden

Inhoud van de museumles

In deze museumles maken de leerlingen in een interactieve rondleiding en een workshop kennis met de tentoonstelling over Galerij de Vos. Jacob de Vos liet tussen 1850 en 1863 jonge kunstschilders olieverfschetsen maken van de Nederlandse geschiedenis. Hij vond het belangrijk dat de belangstelling van het Nederlandse volk voor hun geschiedenis levendig werd gehouden. In een interactieve rondleiding ontdekken de leerlingen samen met de museumdocent wat er in de schilderijen gebeurt. Wat vertellen de schilderijen de leerlingen nu, ruim anderhalve eeuw later? Komt dit overeen met hun eigen kennis van de vaderlandse geschiedenis? Door middel van afwisselende kijk- en doe-opdrachten leggen de leerlingen verbanden tussen de kunstwerken en de tijd waarin deze ontstonden en de leefwereld van henzelf. Ze worden zich ervan bewust dat in elke periode op een andere manier wordt teruggekeken naar de eigen geschiedenis.

De workshop vindt plaats op de zolder van Museum Tetar van Elven. Het museum bevindt zich in het huis van Paul Tetar van Elven waar hij zowel woonde als werkte. Paul Tetar heeft zelf 11 olieverfschetsen gemaakt voor Galerij de Vos. Daarna is hij doorgegaan met het maken van historieschilderijen. Zijn huis staat vol met verzamelingen die ter inspiratie dienden voor zijn schilderijen en tekeningen. In deze omgeving geven de leerlingen tijdens de workshop een eigen draai aan de geschiedenis. Gebruik makend van fotokopieën van schilderijen uit Galerij de Vos maken ze een collage. Voordat ze met het beeld aan de slag gaan, onderzoeken de leerlingen de voorstelling en de vormgeving. Vanuit hun bevindingen worden de leerlingen uitgedaagd het beeld en daarmee de geschiedenis te veranderen.

De resultaten uit de workshop kunnen ingezonden worden voor de wedstrijd HistorieStuk van Museum Tetar van Elven.

Lesdoelen en aansluiting bij kunstvakken VO

Leerlingen:  

              maken kennis met/proeven van kunst en cultuur.

              maken kennis met Museum Tetar van Elven en Galerij de Vos.

              komen zowel actief als receptief in aanraking met kunst.

              kunnen reflecteren aan hun eigen ervaringen, interpretaties en waarderingen.

              kunnen vorm, inhoud, functie en historische achtergronden van divers beeldend werk benoemen en toelichten.

              doen kunsthistorische en culturele kennis op.

              leren verbanden te leggen tussen de kunstwerken en de tijd waarin deze ontstonden en de leefwereld van de leerlingen zelf.

              worden zich ervan bewust dat in elke periode op een andere manier wordt teruggekeken naar de eigen geschiedenis.

              kunnen een relatie leggen tussen eigen beeldend werk en beeldend werk van anderen aan de hand van de aspecten van de voorstelling en de vormgeving (workshop).

Voorbereiding op bezoek

      De klas gaat verdeeld in tweeën het museum in (maximaal 15 leerlingen per groep). De eerste groep begint met de rondleiding, de tweede met de workshop. Voorafgaand aan het museumbezoek kan de verdeling al gemaakt worden.

      Omdat de groep in tweeën wordt gedeeld, vragen we u minimaal twee begeleiders mee te nemen.

      De huisregels van het museum kunnen alvast doorgenomen worden met de leerlingen.

Contactgegevens

Voor aanvragen museumles:

info@femkegerestein.nl

Voor inhoudelijke vragen over de tentoonstelling en Museum Tetar van Elven:

tetar@hetnet.nl