Oproep: portretten van Paul Tetar van Elven in particulier bezit?

Oproep: portretten van Paul Tetar van Elven in particulier bezit?

In verband met een op handen zijnde tentoonstelling wil Museum Paul Tetar van Elven graag inventariseren of er werken van Paul Tetar van Elven – met name portretten van zijn hand – in particulier bezit zijn.

Indien u de gelukkige eigenaar bent van een werk van Paul Tetar van Elven, dan zouden wij dat graag van u vernemen. U kunt een mail sturen aan de directeur/conservator Alexandra Oostdijk: tetar@hetnet.nl

Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

2017-01-23T16:27:26+00:00