De collectie

Paul Tetar van Elven is, zoals zovele kunstenaars, ook een hartstochtelijk verzamelaar. Vooral porselein en aardewerk hebben zijn voorliefde. Daarnaast verzamelt hij antiek en curiosa (meubels, kostuums, wapens) en koopt hij regelmatig werk van tijdgenoten. Het eerste bestuur van de stichting mag een keuze maken uit de nalatenschap van de kunstenaar, 30 jaar na zijn overlijden. Het staat de heren ook vrij zelf aankopen te doen voor de inrichting van het huis en desgewenst ook eigendommen te verkopen. Het museum geeft daardoor een indruk hoe het er in de tijd van Tetar heeft uitgezien.

Schilderijen

Paul Tetar was vooral werkzaam als historieschilder. Met name de nationale geschiedenis had zijn voorkeur. Met werken als ‘Johan de Wit tekent de Acte van Seclusie’ deed hij mee aan de ‘tentoonstellingen van leevende meesters’.
Vrijwel jaarlijks gaat Paul Tetar met zijn vrouw op reis naar beroemde musea, zoals het Louvre en de Alte Gemäldegalerie in Dresden. Ook in het Mauritshuis en het Rijksmuseum komt hij met regelmaat. Hij schildert tientallen kopieën naar werken van Rembrandt, Titiaan, Rafaël enz. Met regelmaat krijgt Tetar de opdracht voor een portret. In het museum zijn vooral de familieportretten bewaard gebleven.

Porselein en aardewerk

Paul heeft veel keramiek in zijn bezit. De collectie kenmerkt zich door een grote variatie: Chinees Mingporselein uit de zeventiende eeuw, Imari-porselein uit Japan, achttiende-eeuws Famille rose, Amsterdams bont en natuurlijk Delfts Blauw.

Tekeningen

Ook zijn veel tekeningen bewaard gebleven. Deze worden met regelmaat geëxposeerd in de Paarse kamer. De onderwerpen zijn gevarieerd: veel academische studies naar model, religieuze voorstellingen en voorstudies.

Tetar als verzamelaar

De verzameling schilderijen die Paul Tetar bijeenbrengt geeft een goed beeld van de smaak van de bezitter. Een opvallend aandeel van de werken dateert uit de zeventiende eeuw, waaronder een grisaille door Adriaan van der Venne. Ook heeft Paul werk van tijdgenoten in bezit, onder meer van zijn halfbroer Jean Baptist en diens zoon Pierre.

Wapens, kostuums en meubels

Het wapentuig op het atelier van Tetar zal vooral als studiemateriaal zijn gebruikt. Dat geldt niet voor de collectie achttiende-eeuwse kostuums. Er zijn geen schilderijen bekend waarop de japonnen zijn afgebeeld. Bij meubelen ging Tetars voorkeur duidelijk uit naar de zeventiende eeuw. Maar ook richtte hij het huis in met negentiende-eeuwse imitaties.