Gips in beeld

Bram Gips (1861-1943)

portrettist en decorateur

10 mei t/m 27 september 2015

Bram Gips is rond 1900 op een breukvlak tussen de oude en de nieuwe kunst actief. Hij kan zeker worden beschouwd als iemand die de art-nouveaustijl in Nederland mede geïntroduceerd heeft. Op de tentoonstelling zijn portretten, landschappen en decoratief werk te zien. Een mooi voorbeeld van zijn decoratieve werk is het plafond in de salon van het museum, dat Bram Gips in opdracht van Paul Tetar van Elven ontworpen en uitgevoerd heeft.

Bram krijgt zijn opleiding o.a. van zijn vader Cornelis en aan de Polytechnische School in Delft, waar hij in 1881 de mo-akte tekenen behaalt. Vanaf die tijd maakt hij talloze ontwerpen voor toegepaste kunst, zoals meubels, zilver, medailles, gebouwdecoraties en veel grafisch werk. In 1894 volgt hij Paul Tetar op als leraar aan de Polytechnische School.

Vanaf zijn studietijd is Gips nauw betrokken bij het Delftsch Studenten Corps. Zo tekent hij bijvoorbeeld in 1897 een nieuwe Corpsmaagd voor de titelpagina van de Delftsche Studenten Almanak, een vignet dat tot op de dag van vandaag nog bij het Corps gebruikt wordt. Ook door hem getekende portretten van professoren worden regelmatig in de almanakken opgenomen.

Vanaf 1903 heeft Gips het steeds drukker met zijn leraarschap en andere activiteiten en is hij minder werkzaam als ontwerper en decorateur. Maar hij blijft wel portretten tekenen en schilderen: van zijn familieleden, van hoogleraren van de Technische Hoogeschool en van notabelen. Portretten hebben zijn aandacht en dat blijkt wel uit de titel van zijn afscheidscollege op 8 oktober 1930: ‘Iets over de ontwikkeling der portretkunst in den loop der tijden’.

Het Stedelijk Museum Schiedam is in 1959 in het bezit gekomen van een legaat met werk van Cornelis en Bram Gips. Veel is zo bij elkaar gebleven; een groot deel van de in Museum Paul Tetar van Elven tentoongestelde werken is uit dit legaat afkomstig. Daarnaast zijn te zien: portretten uit particuliere collecties en uit de collectie van de Technische Universiteit Delft en enkele almanakken van het Delftsch Studenten Corps.