De hal
De hal
De hal
De hal
De hal
De hal

Het huis van Paul Tetar van Elven

‘Een kleinood aan de gracht’

Het huis van Tetar aan de Koornmarkt dateert uit de zestiende eeuw, van kort na de grote stadsbrand in 1536. De Koornmarkt is dan een van de rijkste buurten van Delft. De erven lopen vaak door tot aan de Oude Delft, waar veel brouwerijen gevestigd zijn. Ook links naast dit pand liep een smalle steeg naar de achterliggende bebouwing aan de Oude Delft, waarschijnlijk een brouwerij. Deze steeg wordt in 1674 al bij het huis getrokken waardoor een nieuwe voorkamer ontstaat. Begin achttiende eeuw wordt deze gesplitst in een zijkamer en een gang met voordeur. Een lange gang leidt naar het verbouwde achterhuis met een nieuwe tuinkamer en keuken. Rond 1860 wordt boven de eetkamer een slaapkamer gebouwd.
Op 7 januari 1864 kopen Paul Tetar van Elven en zijn vrouw Louise het huis voor 5375 gulden. Zij veranderen niet veel aan het huis zelf, maar wel aan het interieur. De bovendeurschilderingen zijn van zijn hand, het plafond in de salon laat Paul beschilderen door Abraham Gips, in 1894 zijn opvolger als docent handtekenen aan de Polytechnische School.
Nu heeft het huis niet meer dezelfde plattegrond als in de negentiende eeuw. Op de plaats van de huidige hal bevond zich de gang, met aan weerszijden een binnenplaats: een bredere voor het gemak (toilet) en voorraadhokken voor kolen en turf. Boven het achterhuis was een verdieping met dienstbodekamer en een kleinere opslag.

Paul Tetar bepaalt bij testament dat zijn woonhuis in Delft na zijn dood voor het publiek moet worden opengesteld. Hij overlijdt in 1896. Het testament wordt echter pas na de dood van zijn tweede vrouw uitgevoerd, in 1926. In de tweede helft van de jaren dertig vinden grote aanpassingen plaats: de tuin wordt verkocht aan de achterburen, keuken en tuinkamer worden gesloopt om plaats te maken voor een expositieruimte en een kleine beheerderswoning.
De laatste grote verandering aan het interieur vindt plaats in 1971: in de inmiddels onbruikbare tentoonstellingsruimte wordt het interieur ingebouwd van een rijk achttiende-eeuws Delfts pand. De ‘grote saal’ uit Wijnhaven 9, nu een boek- en tijdschriftenwinkel, wordt de Paarse Kamer, met onder meer een uniek stucplafond met voorstelling van Aurora op de zegekar.

Begane grond
Op de begane grond vind je een kleine voorkamer, de salon en de eetkamer (die zijn ingericht zoals in de tijd van Paul en Louise),de centrale hal en de Paarse Kamer.

Eerste verdieping
Op de eerste verdieping bevinden zich het gereconstrueerde atelier van Paul Tetar, de bibliotheek en de tentoonstellingsruimte, voorheen een slaapkamer. De voormalige badkamer doet dienst als depot.

Zolder
Op de zolder is de verzameling porselein en keramiek van Paul Tetar ondergebracht. Het kleine diensbodekamertje doet dienst als ‘open depot’.

Vliering
Op de vliering, die niet voor publiek toegankelijk is, zijn nog de originele stokken te zien die op de balken rusten. Hierover kon kleding worden ‘gelucht’.