ANBI status

Naam van de instelling:
Museum Paul Tetar van Elven

RSIN/fiscaal nummer
NL003494548B01

Contactgegevens:
Stichting Paul Tetar van Elven
Koornmarkt 67
2611 EC Delft
015 212 42 06
tetar@hetnet.nl

Doelstelling

Het museum wil de belangstelling voor en de kennis over de 19de-eeuwse schilder Paul Tetar van Elven, als typische representant van de academieschilderkunst, vergroten en zijn unieke woonhuis met inboedel als cultureel erfgoed in stand houden. Belangrijk is om het museum mee te laten groeien met de ontwikkelingen van de tijd, inclusief de daarbij behorende nieuwe media, maar ook de authenticiteit van het museum te behouden. Cruciaal daarbij is hoe een steeds vernieuwend publiek op termijn geboeid kan worden. Zeker in een museum als Paul Tetar van Elven, dat door zijn vaste opstelling bijzonder boeiend, maar ook statisch is.

Beleidsplan
De bovengenoemde doelstelling is te verwezenlijken door het uitvoeren van de volgende taken het beheren en behouden van de in het museum aanwezige collecties; het onderhouden van het pand; het verantwoord presenteren van de collectie in de stijlkamers en de tentoonstellingsruimten; het zoveel mogelijk presenteren van de objecten in hun historische en/of kunsthistorische samenhang.

Bestuur
De samenstelling van het bestuur is als volgt: voorzitter, penningmeester, secretaris en vier algemene bestuursleden

Namen van de bestuursleden:
Fred Eckhardt, voorzitter; John Aarssen, penningmeester; Annette Nitzsche, secretaris; Annelies van Bekkum, Do van Eys, Manon van der Mullen

Beloningsbeleid
De bestuursleden worden niet beloond. Gemaakte onkosten door de bestuursleden worden vergoed.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie jaarverslag 2018
Zie jaarverslag 2017
Zie jaarverslag 2016
Zie jaarverslag 2015
Zie jaarverslag 2014

Financiële verantwoording
Zie jaarrekening 2016
Zie jaarverslag 2015
Zie jaarverslag 2014
Balans 2012