In verband met een op handen zijnde tentoonstelling wil Museum Paul Tetar van Elven graag inventariseren of er werken van Paul Tetar van Elven – met name portretten van zijn hand – in particulier bezit zijn.

Indien u de gelukkige eigenaar bent van een werk van Paul Tetar van Elven, dan zouden wij dat graag van u vernemen. U kunt een mail sturen aan de directeur/conservator Alexandra Oostdijk: tetar@hetnet.nl

Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!