SAM_3697 (zonder lijst)

4 JUNI T/M 27 NOVEMBER 2016

Pittoreske bruggetjes over de Delftse grachten. Er zijn meer dan tachtig bruggen en bruggetjes, die elf ‘eilanden’ met elkaar verbinden. Door de eeuwen heen inspireerden zij vele kunstenaars tot het maken van schilderijen, tekeningen, prenten en foto’s. Zelfs Vermeer schilderde de Kapelse Brug op zijn ‘Gezicht op Delft’. De kunstschilder Paul Tetar van Elven (1823 – 1896) beeldde geen enkele Delftse brug af. Maar in zijn voormalig woonhuis, nu museum, was de tentoonstelling ‘Over Delftsche bruggetjes’ te zien

Het was een tentoonstelling met veel schilderijen uit de vorige eeuw. Kunstenaars zetten hun schildersezel langs de gracht om één van de vele bruggen en bruggetjes vast te leggen. Een mooi voorbeeld is de Delftse kunstenaar Arie Wassenburg die talloze malen de Hof van Delftse brug met naastgelegen bloemenmarkt schilderde. Andere kunstenaars die de Poelebrug, de Kapelse Brug, de Vrouwe van Renswoudebrug, de Bartholomeusbrug, Teemsbrug, Kaakbrug en Warmoesbrug enz. enz. vastlegden,zijn o.a. vader en zoon Dispo, Henk van Leeuwen, de Delftse kunsthandelaar H.W. Kardolus (Bremmer) en Jan Sirks.

Naast de schilderijen die uit een particuliere verzameling afkomstig waren, toonde het museum ook prenten, tekeningen en oude foto’s. De tentoonstelling werd op zaterdag 4 juni officieel geopend door de Delftse stadsbouwmeester Wytze Patijn.

Gedurende de laatste maand werd de tentoonstelling omgedoopt tot verkooptentoonstelling met als resultaat dat bijna alle werken zijn verkocht. Museum Paul Tetar van Elven wenst u veel genoegen van uw aankoop!