Aangezien wij bijna geheel zonder overheidssteun werken is uw bijdrage van groot belang. In 2027 hoopt het museum zijn 100-jarige bestaan te kunnen vieren. Uw hulp is daarbij van harte welkom.

ANBI

Het museum heeft de ANBI status, wat betekent dat uw donaties in principe aftrekbaar zijn voor de belasting. Zie daarvoor: www.belastingdienst/anbi. Bovendien zijn we culturele ANBI, wat betekent dat u uw donatie met 25 % mag verhogen voor de belastingaftrek. Voor zakelijke donaties is dat 50%.

Klik hier voor meer informatie

Donateur

Donateurs (vrienden) steunen het werk van ons museum met een jaarlijks bedrag van minimaal € 25,-.

Zowel particuliere als zakelijke donatie is mogelijk. Bij een bedrijf dat onder de vennootschapsbelasting valt is de gehele donatie + 50% ten laste van de winst te brengen (met een maximum van 50 % van die winst en tot een bedrag van ten hoogste € 100.000,-).

Periodiek schenken

Wilt u ons structureel steunen én fiscaal voordeel behalen, dan kunt u denken aan Periodiek schenken. Dat houdt in dat u zich vastlegt om 5 jaar lang elk jaar een bedrag van minimaal € 100,- te schenken (zie: www.anbi.nl/overeenkomst) Het fiscale voordeel is dat u jaarlijks het gehele bedrag + 25% kunt aftrekken.

Rekenvoorbeeld:  u doneert 5 jaar € 1000,- (en valt in het 52% tarief IB) dan kunt u jaarlijks een bedrag van 1000 + 250 = € 1250 aftrekken, dwz € 650,- belastingvoordeel en dus slechts € 350,- netto kosten.

Wij maken dat formulier graag met u in orde: mail de penningmeester, de heer J. Aarssen: joamast@gmail.com

Het spreekt vanzelf dat wij deze mogelijkheid van harte aanbevelen: voor u én voor het museum een voordeel.

Nalaten

Een mogelijkheid die wij ook graag onder uw aandacht brengen: benoem het museum voor een bepaald bedrag als begunstigde in uw testament. Zie verder: www.notaris.nl

Paul Tetar van Elven benoemde destijds Delft als begunstigde van zijn nalatenschap (huis en inboedel): zo ontstond begin vorige eeuw ons museum.