‘Ter leering ende vermaeck’

 

De toverlantaarn in Tetar

7 oktober 2015 t/m 29 februari 2016

De toverlantaarn in Tetar

In de donkere wintermaanden staat Museum Paul Tetar van Elven, het voormalig woonhuis van kunstschilder Paul Tetar van Elven (1823 – 1896)  in het teken van de toverlantaarn.. De tentoonstelling, in samenwerking met Nico’s  Tooverlantaarnmuseum in Scheveningen, geeft een overzicht over de ontwikkeling van de toverlantaarn met een accent op merkwaardige, maar ware verhalen en ontwikkelingen. Naast de expositie is er ook een heus theater ingericht.

Een Hollandsche uitvinding

De toverlantaarn werd al in de zeventiende eeuw uitgevonden door Christiaan Huygens, een echt Hollands product dus. In de loop der eeuwen veroverde het fenomeen de wereld. Eerst werden de glasplaten met de hand beschilderd. Na 1850 werd ook steeds meer gebruik gemaakt van fotografische technieken.  Omdat de toverlantaarn en het ‘toveren met plaatjes’ eigenlijk de voorloper is van alle projectoren is er ook aandacht voor de ontwikkeling van optische illusies, die uiteindelijk geleid hebben tot de uitvinding van de film.

‘Ter leering ende vermaeck’

De toverlantaarn werd zowel gebruikt voor amusement als ‘ter leering’. De bloeitijd lag in de tweede helft van de negentiende eeuw. De ‘Laterna Magica’ werd gebruikt in het theater, maar ook door geloofsgenootschappen, kerkelijke instellingen en zelfs ingezet in campagnes voor de drank bestrijding.  Ook in de huiskamers van de gegoede burgerij was hij van de partij. Hiervoor werden speciale apparaten ontwikkeld, soms naar de laatste mode in merkwaardige vormen.