Wat een drukte op de Delftsche straten! – Studentenmaskerades 1857-1913

T/M 6 JANUARI 2019

Vanaf 1857 werden in Delft maskerades gehouden: feestelijke optochten met een historisch thema. De eerste maskerades werden georganiseerd ter gelegenheid van het lustrum van de Koninklijke Academie, later in het kader van de lustra van het Delfts Studenten Corps. 

Elke maskerade had een eigen thema, zoals de Intocht van Karel van Egmond (1873) en de Intocht van Lorenzo de Medici (1908). Hiervoor werden kosten noch moeite gespaard; er werd speciale muziek gecomponeerd en de kostuums werden uit rijke stoffen vervaardigd. In 1923 werd de maskerade in Delft afgeschaft.

Onze eigen Paul Tetar van Elven was vanaf het prille begin betrokken bij de feestelijkheden. In archiefstukken wordt hij verschillende keren hartelijk bedankt voor zijn inbreng. Tijdens het onderzoek zijn in het Stadsarchief in Delft kostuumtekeningen met Tetars signatuur opgedoken, die hij vervaardigde voor de maskerade van 1857. Deze worden uiteraard getoond, evenals foto’s, prenten en enkele originele maskeradekostuums. Tetar was ook de ontwerper van het DSC-logo, dat tijdens een van de lustrumvieringen als chassinet op de ramen van zijn woning prijkte.

De tentoonstelling gaat niet alleen over festiviteiten, maar is ook zeker een feest geworden, mede dankzij bruiklenen van o.a. het Stadsarchief Delft en de Universiteit van Amsterdam (Bijzondere Collecties).

Sinds de verlenging zijn ook nieuwe objecten te zien, zoals originele documenten, aquarellen van gekostumeerde figuren en een wel heel uitzonderlijk bruikleen: een set tinnen figuurtjes met ridders te paard, lansdragers en zelfs een ‘tambour maître’.

Wanneer ze precies zijn ontstaan is nog niet geheel duidelijk. Ze komen uit de nalatenschap van Gerrit Jan Braat, die als student deelnam aan de Maskerade optocht in 1908, gewijd aan Lorenzo de Medici. Hij was lid van de zeer bekende familie Braat, al vanaf 1844 als loodgieter in Delft gevestigd. De firma, later vooral bekend vanwege de fabricatie van (bronzen) kozijnen, specialiseerde zich vanaf 1877 in zinken ornamenten.

Of de tinnen figuurtjes, naar wij aannemen figuurtjes voorstellende uit 1908, ook bij deze fabriek vervaardigd werden zal onderzoek uit moeten wijzen. Zij zijn in ieder geval tot begin volgend jaar in het museum te bewonderen.