Dubbeltentoonstelling in Museum Paul Tetar van Elven:

  • Was getekend: Tetar
  • De Bijbel in Beeld: prenten van Jan Luyken (1649 – 1712)

16 december t/m 27 mei 2018

Vanaf zaterdag 16 december zijn in het voormalig woonhuis van Paul Tetar van Elven twee tentoonstellingen te bewonderen, beide samengesteld uit de eigen collectie: op de begane grond tekeningen van Paul Tetar zelf, docent handtekenen aan de Poly-technische School (nu TU) Delft en op de eerste verdieping prenten van het 17de-eeuwse multi-talent Jan Luyken.

Was getekend: Tetar

Al geruime tijd wordt er hard gewerkt om de tekeningen en prenten van Paul Tetar van Elven uit te zoeken, te conserveren en te registreren. De tekeningen zijn vrijwel allemaal van de hand van Tetar zelf; de prenten heeft hij verzameld als studiemateriaal voor vooral zijn historische schilderijen. De nadruk bij deze tentoonstelling ligt op de mens. Dat is niet zo’n wonder. Tetar beoefende naast het portretschilderen voornamelijk de historieschilderkunst: het afbeelden van heldhaftige daden en roemrijke gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis. Dat was een in zijn tijd hoog gewaardeerd genre waarin de menselijke figuur centraal stond. In de opleiding aan de Academie lag het accent dan ook op het tekenen naar (gips)modellen en proportieleer.

De Bijbel in Beeld: prenten van Jan Luyken (1649 – 1712)

In de verzameling van Paul Tetar bevinden zich alle 62 prenten uit het boek : Print-Verbeeldingen der Historien des Ouden en Nieuwen Testaments / Icones Biblicæ Veteris et N: Testamenti’,

Jan Luyken was de zoon van een onderwijzer en was volgens de overlevering een levenslustige jongeling met veel oog voor vrouwelijk schoon. Veel van zijn indrukken gaf hij vorm in zijn eerste dichtbundel ‘Duytse lier’, die eind 1671 verscheen. Hij trouwde met de zangeres Maria de Ouden met wie hij 5 kinderen kreeg, die op één na jong gestorven zijn. Slechts zoon Caspar bleef in leven. Met hem maakte hij later zijn bekendste boek: ‘Spiegel van het Menselyk Bedryf.’  Toen hij 26 jaar oud was, had hij een religieuze ervaring, waarna hij een degelijker leven wilde leiden en doopsgezind werd. Dat kwam tot uitdrukking in zijn dichtwerk, dat een veel stichtelijker karakter kreeg. Vanaf 1677 ging hij zich toeleggen op etsen en gravures, en maakte naam als geniale etser. Ook werd hij bekend vanwege zijn moralistische prenten zoals ‘De gierigheid bedreigt de wijsheid’. Luykens levendige etsen getuigen van grote plasticiteit door de gerichte arceringen van de figuren en door de uitgekiende compositie van groepen personen ten opzichte van elkaar, waardoor de ruimtelijkheid van het landschap wordt versterkt.

Uit dit monumentale werk is een selectie te zien.