Paul Tetar van Elven (1823 – 1896)

Paul Constantin Dominique Tetar van Elven wordt in 1823 in Antwerpen geboren als jongste zoon van Hendrik Tetar van Elven en diens tweede vrouw Dorothea de Hosson. In navolging van zijn veel oudere halfbroers Martinus en Jean Baptist wil ook Paul kunstenaar worden. Hij volgt zijn opleiding aan onder meer de Koninklijke Academies in Amsterdam en Den Haag. Eerst wordt hij opgeleid als graveur, later kiest hij voor de schilderopleiding.
In 1853 trouwt hij Louise Schmit, met wie hij regelmatig op reis gaat. Vooral naar de grote musea in Parijs en Dresden waar hij kopieën maakt van beroemde schilderijen. Zijn grote liefde heeft de historieschilderkunst. Daarnaast schildert hij portretten, van vrienden en familie en in opdracht. De vele tekeningen die bewaard zijn gebleven laten zien waarom Paul Tetar in 1864 een aanstelling krijgt als leraar handtekenen aan de Polytechnische School, nu de TU Delft. Hij is een begenadigd tekenaar.
Na het overlijden van Louise in 1883 hertrouwt Tetar met de 30 jaar jongere Mechelina van Duuren. In 1894, na zijn pensioen, verhuizen zij van Delft naar Scheveningen. Zij betrekken er een groot huis dat de naam krijgt ‘Ars longa, vita brevis’ (De kunst is lang, het leven kort). Daar overlijdt Paul Tetar in 1896. De ‘laatste der historieschilders’ is heengegaan. Paul Tetar kreeg geen kinderen. Zijn huis aan de Koornmarkt laat hij na aan de stad Delft.

Louise Schmit (1823 – 1883)

Louise Catharina Christina Schmit wordt geboren in Den Haag als dochter van Carel Leendert Schmit en Elisabeth Luning. Haar vader werkt op het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Tetar portretteert Louise meerdere malen. Sterker nog, in veel van zijn schilderijen zijn de gelaatstrekken van Louise te herkennen. Louise heeft een zwakke gezondheid en overlijdt in 1883. Na haar dood hertrouwt Paul Tetar vrij snel met de 30 jaar jongere Mechelina van Duuren (1852 – 1925). Gek genoeg zijn van haar geen portretten bekend. Na het overlijden van Paul Tetar hertrouwt zij in 1899 met Gerrit Anne Pitlo (1848 – 1918).